L’Ajuntament, la UPC i els agents econòmics i socials de la ciutat treballaran conjuntament en el desplegament del Pacte per l’Ocupació de Castelldefels, que es va signar el passat 26 de febrer, i que té com a objectiu la creació de llocs de treball

L’Ajuntament de Castelldefels i els diferents agents econòmics i socials que operen a la ciutat (sindicats, organitzacions empresarials i de comerciants i la universitat) s’han posat d’acord per unir esforços i treballar conjuntament per reduir l’atur a la ciutat, generant ocupació de qualitat. Aquesta voluntat es va plasmar aquest dilluns amb la signatura del Pacte per l’Ocupació de Castelldefels.

Els signants del Pacte per l’Ocupació comparteixen la idea que cal definir i articular una estratègia que abordi els aspectes relacionats amb el foment de l’ocupació des d’una òptica integral i amb visió global, per tal d’avançar en el desenvolupament socioeconòmic del municipi.

En aquest sentit, consideren que els serveis d’ocupació han de donar resposta a les necessitats d’una societat amb uns nivells elevats d’atur i d’inestabilitat laboral amb uns recursos que s’han vist afectats per les reduccions pressupostàries.

El Pacte per l’Ocupació l’han subscrit l’Ajuntament, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), els sindicats CCOO i UGT, les organitzacions empresarials Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (Pimec) i l’Associació Empresarial del Baix Llobregat-Anoia (AEBALL) , el Gremi d’Hostaleria de Castelldefels, l’associació de comerciants XECC i l’associació de Residències i Servei d’Atenció a la Dependència (ARSAD).

Per aconseguir aquest objectiu, assenyalen els signants del pacte, aquesta estratègia ha de ser definida i impulsada de forma compartida pels agents que, des de l’àmbit públic i el privat, intervenen en la gestió i transformació de l’economia i el mercat de treball a nivell local, en base als principis de concertació, implicació i reconeixement mutu. La intervenció a nivell local s’ha d’articular amb les estratègies i polítiques definides en els nivells territorials i institucionals superiors.

(Intervenció de l’alcaldessa de Castelldefels, Maria Miranda / RAMON JOSA)

28 actuacions en 5 eixos

Per tot això, l’Ajuntament i els agents econòmics i socials es comprometen a treballar de forma conjunta i consensuada en l’assoliment dels objectius generals del pacte que, a partir de la realitat socioeconòmica i fruit del debat s’han concretat en cinc grans eixos (veure quadre adjunt). A cadascun d’aquests eixos se li dóna contingut mitjançant un conjunt de 28 actuacions, relacionades amb la formació, la innovació, l’economia social i el Fab Lab, les subvencions, la dinamització comercial i la creació d’espais de comunicació.

En la proposta de treball es reflecteix la creació del Mapa formatiu de Castelldefels, un cop s’hagin identificat, a través d’un estudi, les necessitats formatives de la població. Així mateix, es contempla la definició de l’estratègia Smart de la ciutat que ofereixi com a resultat l’elaboració d’un Pla Estratègic de Smart City per a Castelldefels. L’elaboració d’un Pla de Dinamització Comercial, el desenvolupament d’accions de foment que acordi línies de subvencions a impulsar en el marc del pacte i la creació d’espais de comunicació com mesos de treball o reunions sectorials són altres dels blocs que donen forma a la proposta.

«Feina digna i de qualitat»

L’alcaldessa de Castelldefels, Maria Miranda (PSC), considera que «el Pacte per l’Ocupació ens permetrà afavorirla creació de llocs de treball, feina de qualitat i digna, un pacte que s’adreçarà a persones de totes les edats: jovent que busca un primer treball, majors de 30 o 45 anys, i persones en atur de llarga durada».

La regidora de Promoció Econòmica i Foment de l’Ocupació, Eva López (PSC), valora que «des que l’equip de Govern es va posar en marxa, a mitjans 2015, la llista de persones de Castelldefels que no tenen feina ha baixat en 820, però encara queda molt per fer».

El Pacte per ocupació recull, segons López, la voluntat dels diferents actors protagonistes en l’economia local que el subscriuran. «Volem seguir creant ocupació digna i de qualitat, perquè cada vegada més persones gaudeixin d’oportunitats a la nostra ciutat —resumeix la regidora—. No descansarem en la lluita contra l’atur».